Басты бет

  • 1. Комплаенс қызметіне жауапты тұлғаны бекіту туралы бұйрық.
  • 2.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңнама тараптарын сақтау мәселесі бойынша жоспары.
  • 3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтер туралы үлгілік ереже.
  • 4. Комплаенс қызметінің хаттамасы.
  • 5. Сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу бағытындағы құжаттарды бекіту туралы бұйрық.
  • 6. Корпоративтік әдеп және мінез-құлық кодексі.
  • 7.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты.
  • 8. Лауазымдық тұлғалар мен қызметкерлердің мүдделер қақтығысын реттеу ережелері.
  • 9. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл нұсқаулығы.